1. Home>
  2. Blogy>
  3. Outsourcing lidských zdrojů a mezd>
Blog_13224_1200x800.jpg

Jak outsourcovat mzdovou agendu: od SaaS po BPO

Rozšířeným mýtem je, že outsourcing mzdové agendy znamená její úplné předání. Některé přístupy, např. outsourcing podnikových procesů (BPO), se tomu skutečně blíží. Outsourcing mzdové agendy má ale mnoho podob a formátů. Tento přehled Vám pomůže vybrat možnost, která nejlépe vyhovuje Vašim potřebám.

Možnost 1: software jako služba (SaaS)

V případě SaaS využíváte cloudovou mzdovou platformu a partnerovi pro outsourcing mezd za ni platíte měsíční nebo roční předplatné. Platformu k vedení mzdové agendy používá Váš vlastní tým. Toto plug-and-play řešení Vám poskytuje okamžitý přístup k osvědčené mzdové technologii, kterou lze často snadno integrovat s Vašimi stávajícími personálními nástroji, ERP a dalšími systémy. Váš partner navíc zajišťuje pravidelné aktualizace mzdové platformy a dovede pro Vás řešení naškálovat.

Příklad:

Jste malý nebo střední podnik s 32 zaměstnanci a stále pracujete s různými lokálními systémy, které každým rokem vykazují více a více nedostatků. Nechcete investovat do rozsáhlého mzdového ekosystému. Chcete mzdový proces rychle a za rozumnou cenu zdigitalizovat, aniž byste ho komukoliv předávali. V takovém případě se jako správná volba jeví nasměrování investic do IT do služby SaaS.

Možnost 2: personál na pracovišti

Chcete-li posílit svůj tým v období největšího vytížení nebo při neočekávaném nedostatku zaměstnanců, můžete si od mzdového partnera dočasně najmout jednoho nebo více odborníků na mzdy. Získáte tak další pracovní sílu i odborné znalosti bez nutnosti upravovat cíle nebo plány. Je dobré vědět, že se nejedná jenom o nouzové řešení. Mnoho společností takto nejnáročnější období pokrývá pravidelně, ať už jde o konec roku nebo výpočet náhrad za dovolenou.

Příklad:

Vaše mzdová účetní je na mateřské dovolené a její záskok právě zůstal doma s chřipkou. Co teď? Můžete např. na dva dny v týdnu najmout odborníka na mzdy, dokud se Váš vlastní tým nepostaví zpátky na nohy. Příjemný bonus: až k takové krizi dojde příště, můžete si od partnera vyžádat stejného člověka, který už zná Váš tým a organizaci.

Možnost 3: optimalizace mzdové agendy a procesů

Mzdy jsou vázány přísnými pravidly a pevně stanovenými výpočty. Mělo by proto jít o jeden z nejvíce standardizovaných a automatizovaných personálních procesů. Přesto je mnohá personální oddělení stále (částečně) zpracovávají ručně a přespříliš složitě. Důvěryhodný partner v oblasti mezd se na Vaše procesy podívá z nového úhlu a pomůže Vám najít místa pro zlepšení. Může Vám také pomoci při dokumentaci mzdových procesů, aby se v případě nutnosti záskok rychle zapracoval.

Příklad:

Vnímáte potřebu zefektivnit mzdové a související procesy, ale nevíte, jak na to. Proto požádáte o audit mzdové agendy, který zhodnotí Váš tým, znalosti, systémy a procesy. Na základě zpětné vazby se vypracuje postup pro optimalizaci některých nebo všech problematických míst.

Možnost 4: outsourcing podnikových procesů (BPO)

BPO znamená předání odpovědnosti za jeden nebo více nejčastěji outsourcovaných úkolů v oblasti mezd partnerovi – což je strategické rozhodnutí. Často jde o dlouhodobou spolupráci s externími odborníky na mzdy. K využití všech výhod outsourcingu mezd je nezbytná důkladná příprava a transparentnost. Jasně vymezte, které úkoly outsourcujete a proč – a na koho se mohou zaměstnanci obrátit v případě dotazů. Už v počáteční fázi může Váš partner při informačních schůzkách a seminářích objasnit řadu pochybností.

Příklad:

Outsourcing mzdových povinností Vám má uvolnit ruce pro novou strategii náboru zaměstnanců a interní mobility. Záležitosti týkající se pojištění si ale (prozatím) chcete spravovat sami. Žádný problém. Váš partner pro outsourcing pro Vás za měsíční poplatek maximálně zautomatizuje a zoptimalizuje mzdovou agendu, přičemž Vám bude pravidelně podávat zprávy.

    Zajímá Vás toto téma podrobněji?

    Kontaktujte nás

      Kontaktujte nás